Privacy Policy & Cookie Beleid

 

Dit is de Privacy Policy van NT Next trading (hierna te noemen “Next trading”), een onderneming met adres dragonder 34b, Valkenswaard. Next trading is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90121627.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.nexttrading.nl (de “Website“). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of telefoon.

Next trading verwerkt persoonsgegevens op een manier welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG“).

Dit Privacy Policy heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze Website, alsmede bij de dienstverlening van Next Trading. 

Next Trading respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Next Trading aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (niet alle gegevens zijn altijd van toepassing):

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Next Trading gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Next Trading heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en betaalgegevens. Next trading verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen ook informatie over uw Computer (zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn. Tenslotte verwerken wij gegevens van u als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Rechtsgrond verwerking gegevens

Er zijn meerdere grondslagen op basis waarvan Next trading persoonsgegevens kan verwerken. Dit zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigd belang, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van jouw toestemming. We verwerken uw

persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om het doel waarvoor we de

persoonsgegevens verzamelen te behalen.

De bewaartermijnen

Next trading voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigen of

verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u

of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Next trading door een e-mail te sturen naar info@nexttrading.nl of een brief sturen aan:

NT Next trading

Dragonder 34b

5555XZ, Valkenswaard

Wijzigingen

Next trading kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom

geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze

Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Next

trading door een e-mail te sturen naar info@nexttrading.nl.